Kennis

Het coalitieakkoord – veranderingen op de arbeidsmarkt?

  103x      2 min      20 December 2021

In de afgelopen jaren zijn er verschillende adviezen gegeven over de (toekomst van) de arbeidsmarkt in Nederland. Zo verscheen onder andere het rapport van de Commissie Borstlap en een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) hierover. Woensdag 15 december jl.  is het coalitieakkoord voor kabinet Rutte-IV verschenen. Dat geeft ons de kans om te kijken wat de plannen van het kabinet zijn voor de arbeidsmarkt in de komende regeringsperiode.

Verschillen tussen vast en flex verkleinen

Een van de zaken die uit zowel het SER-advies, als het rapport van de Commissie Borstlap naar voren kwam, is het verkleinen van de verschillen tussen vaste en flexibele contracten. Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van een tijdelijk contract. Dat brengt onzekerheid met zich. Ook  volgt uit de adviezen dat oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd moeten worden. Bedrijven moeten voor vaste contracten meer mogelijkheden krijgen -met interne flexibiliteit en wendbaarheid. In dat kader wordt gekeken naar een ‘budgettair neutrale deeltijd-WW’. Een werknemer blijft dan volledig in dienst, maar werkt nog maar voor de helft. Voor de andere helft ontvangt die werknemer een WW-uitkering. Zo is een bedrijf met veel werknemers vast in dienst beter in staat om economische klappen op te vangen.  

Zelfstandigen

Zelfstandigen moeten ‘ondersteund’ worden, aldus de coalitie. De zzp’er wordt mede ondersteund door de verdere ontwikkeling van de webmodule. Via de webmodule kan van tevoren beoordeeld worden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Ook wil het kabinet betere handhaving tegen schijnzelfstandigheid als er een vermoeden van werknemerschap is.

Voor alle zelfstandigen komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die wordt zo vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Daarnaast wordt de zelfstandigenaftrek (vrijstelling voor zzp’ers van de inkomensbelasting) in stappen van € 650,00 verlaagd vanaf 2023 naar € 1.200,00 in 2030. Voor die verlaging komt een compensatie via verhoging van de arbeidskorting.

Overige plannen

Naast het bovenstaande heeft de coalitie onder ander nog de volgende plannen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt:

  • Lastenverlaging voor het mkb door het compenseren van loondoorbetaling bij ziekte.
  • Afschaffen van toeslagen en het vereenvoudigen van het belastingstelsel.
  • Stapsgewijs verhogen van het minimumloon met 7,5%.
  • Bij ziekte is het primaire doel om de werknemer te laten herstellen en terugkeren. In dat kader wordt de loondoorbetaling bij ziekte verbeterd. Het tweede jaar van re-integratie gaat zich in principe richten op het tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever).
  • Het uitvoeren van het pensioenakkoord.

Toekomst

Dit zijn natuurlijk slechts (een deel van) de plannen uit het coalitieakkoord. Hoe deze plannen omgezet worden tot daadwerkelijke wet- en regelgeving zal de toekomst uitwijzen. En daarvan zullen wij u vanzelfsprekend op de hoogte houden!


Lees ook


Stuur Sander uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.