Vennootschap en onderneming
Akkoord (WHOA) en schuldoplossingen


Oplossen van liquiditeitsproblemen en saneren van schulden.

Heeft uw onderneming schulden en komt de toekomst van de onderneming daarmee in gevaar? Zit u vast aan langlopende contracten? Dan biedt het aanbieden van een (dwang)akkoord (WHOA) uitkomst. Sinds 1 januari 2021 kan een ondernemer met gebruik van de Wet homologatie onderhands akkoord zijn schuldeisers een akkoord aanbieden om daarmee een faillissement te voorkomen. Dat kan ook als u de onderneming wil staken.Wij hebben veel ervaring in huis met akkoord- en reorganisatietrajecten. Door onze hands-on begeleiding is dat de kans op een geslaagd akkoord groot. Zodat snel weer verder kunt met wat u het liefst doet: ondernemen. Onze werkwijze is als volgt: samen met u scannen we uw onderneming en brengen in kaart waar de pijn zit. Vervolgens beoordelen we waar besparingen te realiseren zijn: een (deel)akkoord, herstructureren van contracten of een reorganisatie van het personeel. We bepalen met u wat de beste keuze voor uw bedrijf is: 
  • Buitengerechtelijk akkoord 
  • WHOA akkoord
  • Surseanceakkoord
  • Faillissementsakkoord
  • Faillissement en doorstart 
Is de onderneming niet meer te redden, dan begeleiden we uw bedrijf netjes naar een faillissement, zodat onnodige schade – bijvoorbeeld voor u in privé – ook in dat scenario vermeden kan worden. Meer weten? Neem gerust contact op met onze herstructureringsspecialisten. 

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.