Vastgoed en huur
Huurprijsherziening


Huurprijs aanpassen aan de veranderende markt.

Sommige huurregimes bieden de mogelijkheid om een herziening van de huurprijs te vragen. Voor zo’n herziening moet u als aanvrager aan allerlei eisen voldoen en er is veel jurisprudentie over. Er moet hoe dan ook een deskundige aan te pas komen die de aanvraag onderbouwt. Maar er is ook een duidelijke rol voor ons. Wij toetsen het oordeel van de deskundige aan wat er in de huurovereenkomst staat en adviseren bij conflicten over een regeling. In het uiterste geval gaan we uiteraard ook procederen. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.