Vastgoed en huur
Renovatie en gebreken


Rechten en verplichtingen ten opzichte van renovatie en gebreken.

Bij gehuurde panden kunnen zich allerlei gebreken voordoen, zoals lekkages of de aanwezigheid van asbest. De huurder heeft het recht om de verhuurder daarop aan te spreken, met als inzet bijvoorbeeld een verlaging van de huurprijs of een vergoeding van geleden schade. De verhuurder kan zich daartegen verzetten op grond van overeengekomen afspraken. Dat vraagt om een deskundige toetsing van de huurovereenkomst. Wat is daar wel en niet in opgenomen? Is renovatie de aangewezen oplossing? Zo ja, komt de verhuurder met een redelijk renovatievoorstel? Allemaal kwesties waarover wij zowel huurders als verhuurders deskundig kunnen adviseren. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.