Vastgoed en huur
Zakelijke rechten


Advies over rechten en verplichtingen verbonden aan vastgoed.

Bij zakelijke rechten gaat het om onderwerpen die veelal spelen bij de koop en verkoop van onroerend goed. Zoals erfdienstbaarheden en opstalrechten. Er kunnen heel specifieke vragen aan de orde komen. Bent u bijvoorbeeld door verjaring eigenaar van een object dat u al twintig jaar gebruikt? Of is een pand dat staat op een stuk land dat u heeft gekocht op grond van natrekking automatisch ook uw eigendom? Wij adviseren proactief en wijzen u op mogelijke valkuilen. Als het moet, strijden we voor uw belangen in een gerechtelijke procedure. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.