Branche
Bouw en vastgoed

Juridisch advies bij projecten binnen bouw en vastgoed.

Als u een vastgoedproject wilt ontwikkelen, gaat u een complex traject in. Zo wordt u geconfronteerd met bestemmingsplannen, vergunningen en contracten met de overheid. U moet de beste manier vinden om uw project te financieren en in de markt te zetten, en erop toezien dat de daadwerkelijke bouw efficiënt kan verlopen, zonder kostbare problemen. U krijgt te maken met vraagstukken op het gebied van arbeid, bijvoorbeeld rond contracten van ZZP’ers, de wet aanpak schijnconstructies en arbeidsongevallen. En na realisatie wilt u ervoor zorgen dat uw vastgoed optimaal kan worden verhuurd/geëxploiteerd. Poelmann van den Broek kijkt over dit hele traject met u mee. Onze advocaten helpen u van uw (bouw)project een groot succes te maken.

Advocaten gespecialiseerd in bouw en vastgoed.

Whitepaper

Wijzigingen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en tips voor de praktijk

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking op 1 januari 2024. Deze wet heeft grote gevolgen voor de wijze waarop kwaliteitsborging in de bouw plaatsvindt, alsook voor de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering. In dit memo lichten wij de inhoud van deze nieuwe wet toe en vindt u enkele tips voor de praktijk.