Branche
Productie en industrie

Productiebedrijven hebben te maken met veel specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en milieu; denk aan eisen van de overheid met betrekking tot bestemmingsplannen. Er kunnen issues spelen die verband houden met garantie, productaansprakelijkheid en financiering, zoals eigendomsvoorbehoud. Maar ook met personeel (flexibele arbeid) en de inkoop van grondstoffen en producten. Een productiebedrijf dat zelf producten ontwikkelt, kan worden geconfronteerd met vraagstukken rond intellectuele eigendomsrechten. Kortom, een speelveld met veel juridische invalshoeken. Wij beheersen ze allemaal. En we zetten precies die expertise in die u nodig heeft.

Advocaten in deze branche.

Actualiteiten.

Heeft u een vraag?