Servicegebied
Huur en onroerend goed

Adviseren en procederen over vastgoed.

U ontwikkelt, (ver)huurt of beheert woon- en/of bedrijfsruimte? Dan hebben wij de expertise om ervoor te zorgen dat alles staat als een huis. Zo kunnen we u begeleiden bij het opstellen of beoordelen van een huurovereenkomst. In procedures over bijvoorbeeld huurprijsherzieningen, overlast of het beëindigen van huurcontracten kunnen we u vertegenwoordigen. En we kunnen u helpen bij het vestigen van hypotheekrechten of het onderzoeken van uw rechten zoals die blijken uit het Kadaster. Denk aan erfdienstbaarheden, opstalrechten of erfpacht. Bij dat alles kunnen we binnen ons kantoor een beroep doen op alle aanvullende expertise die nodig is.

Advocaten in dit servicegebied.

Alvast kijken waar u staat?

Wist u?

Dat we ook veel klanten helpen met financiering en zekerheden ?

Heeft u een vraag?