Servicegebied
Omgeving en projectontwikkeling

Juridische vraagstukken over ruimtelijke ontwikkeling.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen heeft u als ontwikkelende partij op verschillende manieren met de overheid te maken. Daarbij komen in elk geval altijd bestemmingsplannen en (omgevings)vergunningen aan de orde. Ook kan er sprake zijn van anterieure overeenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten die moeten worden gesloten. Misschien bestaat er onenigheid over de verschuldigde leges, maar er kunnen ook mogelijkheden liggen in de vorm van subsidies. Onze rol in dit speelveld is er meestal op gericht ontwikkelingen mogelijk te maken. In sommige gevallen worden we ook ingezet om ontwikkelingen juist (bestuursrechtelijk) tegen te houden. Waar uw belang als ondernemer ook ligt, de omgevingsrecht advocaten van Poelmann van den Broek strijden ervoor met overtuiging − en met succes.

Advocaten in dit servicegebied.

Alvast kijken waar u staat?

Wist u?

Dat we ook veel klanten helpen met bouwgerelateerde vragen ?