Servicegebied
Onderwijs

In het onderwijs komen meerdere rechtsgebieden samen. Bij Poelmann van den Broek beschikken we over alle juridische expertise die nodig is. En minstens zo belangrijk: wij kennen de cultuur en spreken de taal van het onderwijs. We hebben meerdere advocaten in huis die veel ervaring hebben met onderwijsinstellingen en gespecialiseerd zijn in het onderwijsrecht. Wij adviseren met name onderwijsbesturen en stichtingen over zaken als het bijzondere ontslagrecht voor leerkrachten, behandeling van klachten van leerlingen of ouders, aansprakelijkheid, geschillen, cao-vraagstukken, lesbevoegdheden en financieringskwesties. Maar ook over kwesties met betrekking tot bestuur en toezicht, (nauwe) samenwerking of zelfs een fusie tussen onderwijsinstellingen.

Advocaten in dit servicegebied.

Wist u?

Dat we ook veel klanten helpen met privacyvraagstukken ?

Heeft u een vraag?