Erik (E.A.S.)
Jansen.

Partner: Financiering en zekerheden, Faillissementen en herstructurering

Meer over mij.

Het risico lopen dat u als schuldeiser niet het onderste uit de kan krijgt? Niet als Erik uw belangen behartigt. Als onze specialist high end incasso is Erik namelijk bijzonder volhardend én creatief. Een gouden combinatie die Erik inzet bij alle tactieken, van beslag leggen en faillissement aanvragen tot nadelige transacties door de rechtbank terug laten draaien. En bij voldoende juridische grondslag stelt Erik ook bestuurders privé aansprakelijk om uw vordering te incasseren, zowel in de rol als uw advocaat of individuele schuldeiser, als in de rol van faillissementscurator.

Het is wel eens voorgekomen dat een bestuurder hier vervelend op reageerde en Erik thuis opzocht. Typisch Erik om dan het hoofd koel te houden en van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een regel te ontlokken dat een strafbaar feit, begaan tegen een curator, 3 maal zo zwaar bestraft kan worden. Geen speld tussen te krijgen, dus.

Mijn biografie.

 • Advocaat sinds:
  2004
 • Nevenfuncties:
  • Voorzitter O.S.R.N. (Business club NEC Nijmegen)
  • Bestuurslid van de VIA,  de Vereniging van incasso- en procesrecht advocaten
  • Lid van de Raad van Advies van de Nijmeegse Hofraad
 • Lidmaatschappen:
  • Lid INSOLAD, INSOL Europe en INSOL World
  • Lid Vereniging Corporate litigation
  • Lid Vereniging Incasso- en procesadvocaten (VIA)
  • Lid Vereniging Jonge Insolventie Recht Advocaten (tevens oprichter) (JIRA)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NRVII)
  • Lid Turnaround Management Association Nederland (TMA)
  • Lid Lions club Nijmegen Keizer Karelstad
  • Lid Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen (OSRN: NEC Businessclub)
 • Opleiding:
  • PAO Leiden opleiding tot WHOA herstructureringsdeskundige
  • EUR/INSOLAD specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten
  • Grotius/INSOLAD postdoctorale specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude)
  • CPO Nijmegen postdoctorale opleiding Insolventierecht voor curatoren (cum laude)
  • 1997-2003 | Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht (met genoegen)
 • Interesses:

  Nijmegen en haar geschiedenis, (geschiedenis van) familiebedrijven, archeologie, natuur, hockey en reizen

 • Karaktereigenschappen:

  Probleemoplosser, doorzetter, creatief en klantgericht

 • Geregistreerd in het register
  van de Nederlandse orde
  van advocaten:
  • Insolventierecht
  Subrechtsgebieden:
  • Faillissement
  • Surseance van betaling
  • WSNP
  Op grond van deze registratie is Erik Jansen verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.  

Recente dossiers.

 • Een bestuurder bijgestaan die ten onrechte aansprakelijk werd gesteld door een schuldeiser van een door hem bestuurder BV
 • Een schuldeiser bijgestaan bij het aansprakelijk stellen van een bestuurder wiens BV de facturen onbetaald liet
 • Een client bijgestaan in meerdere meningsverschillen met een curator
 • Een bank bijgestaan bij de incasso van een vordering op een bestuurder van een BV
 • Een cliënt bijgestaan bij de verbetering van haar debiteurenbeleid en diverse moeilijk te incasseren vorderingen alsnog geïnd door het uitoefenen van druk via een faillissementsaanvraag, gecombineerd met bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana-vorderingen
 • Adviseren van een groot concern met betrekking tot de vraag hoe "faillissementsproof" haar concern is
 • Een bedrijf in liquidatie geholpen haar schulden te herstructureren via een buitengerechtelijk akkoord
 • Een going concern bedrijf geholpen haar schulden te herstructureren via een buitengerechtelijk akkoord
 • Een schuldeiser bijgestaan in het WHOA-traject van één van haar debiteuren
 • Een ondernemer bijgestaan in een conflict omtrent externe financiering en de gevolgen van de corona-crisis
 • Een aandeelhouder bijgestaan bij een doorstart na datum faillissement van de vennootschap

Deel deze pagina:

Mijn publicaties.